Tomáš Martinovský
Tomáš Martinovský
motto: co se vleče, neuteče

Nabíjení a údržba baterií

NABÍJENÍ A ÚDRŽBA BATERIÍ – všeobecné informace

 

Nabíjení baterií provádějte:

 1. před delšími jízdami
 2. po delší době stání
 3. jestliže svítí nebo bliká kontrolka symbolu baterie
 4. jestliže svítí některá červená nebo jedna oranžová kontrolka indikace stavu baterií (při jízdě po rovině)

Nabíjejte přednostně přes noc.

  • Plné nabití baterií trvá zhruba 1215 hodin dle kapacity baterií a použité nabíječky.

Nabíjení gellových baterií:

  • U gellových baterií je úplné nabití na 100% z fyzikálních důvodů možné pouze po velmi dlouhé době nabíjení (36 hod). Indikátor nabití odpovídá cca 90-95% jmenovité kapacity.

Upozornění:

  • Dobíjejte baterie vždy do indikace ukončení nabíjení nabíječkou. Ponechání zapnuté nabíječky přes tuto dobu bateriím jen prospěje (hlavně gellových bateriím).
  • Baterie mají životnost cca 600-800 nabíjecích cyklů. Čím méně častěji budete nabíjet, tím déle vám baterie vydrží, nesmíte však nikdy ponechat baterie hluboko vybité.
  • Při úplném vybití baterie okamžitě připojte nabíječku a do plna nabijte!

Před delšími přestávkami

 • Pokud nebudete vozík delší dobu používat, je předtím nutné baterie plně nabít.
 • Dosáhnete tak delší životnosti baterií.
 • Následně vytáhněte hlavní pojistku a zasuňte ji do držáku obráceně. Tak se neztratí.

Nabíječka

 • Používejte pouze nabíječku odpovídající typu baterie!
 • Jinak se baterie mohou zničit.

Řiďte se přiloženým návodem k použití. Nedostali jste návod? Vyžádejte si ho u svého dodavatele elektrického vozíku.

Nabíjení kyselinových baterií

 • Kyselinové baterie nenabíjejte v uzavřené místnosti.
 • Při nabíjení vznikají jedovaté páry.
 • Místnost dobře větrejte.
 • Vypněte vozík a brzdovou páku přepněte do polohy „jízda“. Zabráníte tak nechtěnému rozjezdu vozíku
 • Zástrčku nabíječky zasuňte do nabíjecí zdířky na ovládacím modulu
 • Síťovou zástrčku nabíječky zasuňte do zásuvky

Proces nabíjení je zahájený

 • Po ukončení nabíjení vysuňte zástrčku a poté zástrčku nabíječky z vozíku.
 • Vozík je připraven k použití

POZOR:

 • Nestrkejte do nabíjecí zdířky žádné jiné předměty než zástrčku, která je součástí dodávky – nebezpečí zkratu
 • Nezasouvejte do nabíjecí zdířky zástrčky jiných vozíků!

Upozornění:

 • Proces nabíjení probíhá pouze s nepoškozenou hlavní pojistkou

Údržba baterií

 • Při všech pracích prováděných na bateriích nebo elektrických a elektronických dílech je nezbytně nutné vytáhnout hlavní pojistku!
 • Kontakty baterií nesmí být zoxidované – špatný přenos výkonu, snížení kapacity – udržujte v čistotě.

POZOR!

 • V žádném případě se nedotýkejte dvou pólů baterie nářadím, konci kabelů nebo jinými kovovými předměty. Nebezpečí zkratu a výbuchu.
 • Vyhněte se otevřenému ohni a jiskření v blízkosti baterie. Nebezpečí výbuchu.

Upozornění!

 • Při jízdě v dešti se může ve schránce baterie nashromáždit voda. Kapalinu nechte odstranit pouze v odborném servisu. Nebezpečí poleptání kyselinou.

Bezúdržbové baterie

 • Zátky nejsou viditelné. Baterie nevyžadují údržbu. Hustotu kyseliny nelze měřit – NEOTVÍRAT!!!

Údržba kyselinových baterií

 • U kyselinových baterií jsou zátky viditelné. Pravidelná údržba přispívá k plnému vyčerpání životnosti baterie.

POZOR:

 • Nebezpečí poleptání kyselinou
 • Kapky kyseliny na pokožce, v očích nebo na oděvu okamžitě opláchněte tekoucí vodou
 • Volejte číslo pro tísňové volání

Kontrola hladiny kyseliny

 • Vybité baterie nejprve nabijte, teprve potom v případě potřeby doplňte destilovanou vodou.
 • Víčko odšroubujte, každý článek se doplňuje zvlášť.
 • Odpařováním vody klesá hladina kyseliny v baterii, zejména při vysoké okolní teplotě-kontrola cca 1x za 3 měsíce.

Upozornění

 • Vyvarujte se dolití baterie po plnicí hrdlo baterie. Při nabíjení přetečou a znatelně poklesne jejich kapacita a hrozí nebezpečí poleptání.

Hladina kyseliny je správná, jestliže se nachází

 • Právě nad spodní hranou vložky plnicího hrdla (má tvar „L“)
 • Cca 5 cm nad horními hranami desek

Měření hustoty kyseliny

 • Měření hustoty kyseliny hustoměrem ukáže skutečný stav nabití baterie
 • Baterie okamžitě dobijte, jakmile se hladina kyseliny v jednom článku nachází na stupni pod hodnotou 1,18*
 • Baterie je plně nabitá, je-li hladina kyseliny všech článků na stupnici nad hodnotou 1,28*
 • Rozdíly mezi hodnotami jednotlivých článků by neměly překročit hustotu kyseliny 0,02 až 0,03 kg/dm³, v opačném případě se může jednat o nějakou závadu. Obraťte se na odborný servis!

www.meyra.cz

Nabíječka pro gelové baterie s indikací nabití (vybito, nabito 80%, nabito 100%), červené světlo ACHTUNG značí problém

 

www.meyra.cz

Nabíječka pro gelové baterie s ukazatelem (LEER vybito, nabito 80%, VOLL naboti 100%), červené světlo ACHTUNG značí problém
www.meyra.cz

Nabíječka pro gelové baterie s jednou měnící se diodou

 

www.meyra.cz

Nabíječka pro gelové baterie s jednou měnící se diodou (zelená VYBITO!!!, oranžová NABITO!!!)