Tomáš Martinovský
Tomáš Martinovský
motto: co se vleče, neuteče

CESTOVÁNÍ

úvodní stránka

Důležité upozornění vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi:

Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, ale zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu samou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka (pro případ záchrany)je:

ICE = In Case of Emergency

Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí.

Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd.

Sdělte prosím toto hlášení všem kamarádům a známým, aby tato zkratka
nalezla celosvětové uplatnění.

 

O společnosti - České dráhy

České dráhy jsou největším národním dopravcem v České republice s tradicí delší než 160 let.

Zajišťují dopravu osob na železniční síti o délce 9500 km. Denně vypraví více než 7000 osobních vlaků různých kategorií. Podle jízdního řádu 2009/2010 je denní průměrný počet spojů celkem 7654, z toho je 107 vlaků kategorií SC, EC, IC, EN a Ex, 429 rychlíků, 222 spěšných vlaků a 6305 osobních vlaků. Všechny vlaky českých drah najedou dohromady celkem 125 211 903 km za rok. Železniční síť v České republice je se svými 2500 stanic a zastávek jednou z nejhustějších sítí v Evropě. O významu firmy také vypovídá skutečnost, že na jednoho obyvatele České republiky připadá průměrně 17 cest vlakem za rok, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. České dráhy patří dlouhodobě mezi 10 nejvýznamnějších evropských železničních společností.

Akciová společnost České dráhy vznikla 1.1.2003 na základě zákona 77/2002 Sb. jako jeden z nástupnických subjektů původní státní organizace České dráhy. Vlastníkem 100 % akcií společnosti je stát, který vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím Řídícího výboru. Přeprava osob je jednou z nejvýznamnějších činností.

Jste-li osoba pohybující se na mechanickém nebo elektrickém invalidním vozíku a budete cestovat z Hlavního nádraží Praha musíte minimálně tři dny (já doporučuji) jeden týden před plánovanou cestou kontaktovat  „Dozorčího přepravy“ a zajistit si Vaše nakládání do vlaku. Nezapomeňte, že z vlaku budete také vystupovat takže Vám vřele doporučuji zařídit si i Váš přesun z vlaku ven. Budeme si tedy pamatovat důležité telefonní číslo na Dozorčího přeprava na Wilsonově nádraží. Telefon: 972 241 140.

Seznam nainstalovaných „Eurozámnků“ v ČR
Seznam již nainstalovaných Eurozámku (xls)

 

Cestujeme vlakem

Dokument nařízení EP a Rady 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (PDF)

Seznam Nádraží Českých drah, které jsou vybaveny mobilními zdvihacími plošinami pro nástup a výstup cestujících na vozíku (xls)

Na základě informace Krajského centra osobní dopravy Praha je možno v níže uvedených stanicích využít možnosti bezplatného parkování zdravotně postižených osob, které jsou držiteli zvláštních výhod, na základě povolenky, kterou je možno získat při sjednávání přepravy, případně na pokladní přepážce níže uvedených stanic nebo u dozorčího přepravy stanice Praha hl.n.:

Praha hl.n., Praha-Smíchov, Praha-Holešovice, Praha-Masarykovo nádraží, Praha-Libeň, Praha-Vršovice, Kralupy n/Vlt., Mladá Boleslav hl.n., Mělník, Kladno, Rakovník, Poděbrady, Lysá n/Labem, Nymburk hl.n., Kolín, Kutná Hora hl.n., Kutná Hora město, Čáslav, Český Brod, Beroun, Příbram, Zdice, Hořovice, Benešov u Prahy, Červany, Olbramovice.

(článek byl převzat ze stránek Národní rady zdravotně postižených www.nrzp.cz)

 

Cestujeme letadlem

Posílení práv osob se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

V oblasti letecké dopravy došlo v rámci EU k významnému posílení a zajištění práv osob se zdravotním postižením přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5.6.2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. (České i anglické znění nařízení je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy: www.mdcr.cz – Letecká doprava – Legislativa – Přehled nařízení a směrnic Evropských společenství – Oblast/Ochrana cestujících/Nařízení 1107/2006).

Účelem daného nařízení je stanovit pravidla pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením v letecké dopravě tak, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci, která odpovídá jejich zvláštním potřebám. Dané nařízení zajišťuje možnost využívat leteckou dopravu osobám se zdravotním postižením způsobem srovnatelným s ostatními cestujícími. Za tímto účelem stanoví nařízení způsob pomoci ze strany provozovatelů letišť a leteckých dopravců. Takto poskytovaná služba je pro osoby se zdravotním postižením poskytována bez dodatečných poplatků pro tyto osoby.

Dané nařízení bylo vyhlášeno v Úředním věstníku dne 26.7.2006, vstoupilo v platnost 14.8.2006 a je účinné od 26.7.2008.

Na pomoc osobám se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace, které se chystají ke své cestě využít leteckou dopravu, pro jejich lepší informovanost o jejich právech, ale  i povinnostech, vytvořila Evropská komise video „Nová práva pro osoby s omezenou schopností pohybu“.
Video „Nová práva pro osoby s omezenou schopností pohybu“ ve formátu FMV
Dokumenty k nově zaváděné PRM službě na Pražském letišti v Ruzyni: Informace pro PRM WCHC cestující pro vstup asistenta na plochu LKPR (PDF1)
Speciální postupy pro vstup PRM asistenta na plochu LKPR (PDF2)

(článek byl převzat ze stránek Národní rady zdravotně postižených www.nrzp.cz)

 

PARKOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ NA, VYHRAZENÝCH MÍSTECH PRO VOZÍČŘE

Čeští invalidní řidiči se při cestách do zahraničí potýkají s problémem. Narážejí totiž nato, že znak vozíčkáře a legitimace ZTP, ZTP/P, které jsou vydávány v České republice jsou v cizině neplatné. Což je logické, protože každá země má vydaný svůj vzor znaku ke kterému náleží i legitimace. Výhody a nevýhody (stání na zákazu stání, zastavení, povolení vjezdu do zákazu vjezdu) vyplývají z dané země. Česká republika se bohužel zatím neřídí doporučením unie z roku 1998, které pro invalidní řidiče navrhlo v Evropě jednotný parkovací invalidní průkaz.
Pro některé invalidy je ale auto jediným prostředkem, jak cestovat. Přitom doporučení, jak má evropský parkovací průkaz vypadat existuje od Rady EU už 11 let.


Václav Krása pronesl dost nepříjemnou větu, která mu na jeho popularitě nepřidá a kterou si za rámeček také nedá a to, když je parkovací průkaz pouze na doporučení, tak některé země ten průkaz uznávají a některé ne. My, Česká republika, zrovna tento průkaz u nás nevydáváme a neuznáváme, řekl pan V. Krása.


Mluvčí Ministerstva dopravy Karel Hanzelka řekl: víme o tomto problému. Řešení je v běhu. V Poslanecké sněmovně je návrh zákona po prvním čtení, který to napravuje. Zavádí se evropský vzor karty pro invalidy.


V Itálii (např. v Republice San Maríno, Chioggii) a Rakousku (Klagenfurt, Velden, Vilach, Salzburg) jsem nikdy neměl problém zaparkovat na vyhrazeném místě pro invalidy s českým invalidním znakem. Nikdy a nikdo mě z tohoto místa nevyhazoval. Záleží pouze na lidech.

 

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

Český invalidní řidič, který je držitelem označení vozíčkáře ke kterému je nedílnou součásti legitimace  ZTP, ZTP/P je na české dálnici osvobozen z dálničního poplatku.
To znamená, že jede-li český invalidní řidič s vozem a nebo ve voze označeným vozíčkáře do zahraničí, je
POVINEN zakoupit si dálniční známku příslušné země na příslušně dlouhou dobu po kterou se v dané zemi bude zdržovat.
Neexistuje zákon, které by české vozidlo v zahraničí označené českým invalidním znakem od zakoupení dálničního kupónu osvobozovalo.
Jestliže má český invalidní řidič na cestu vozem do zahraničí tak má i na dálniční známku v příslušné zemi. 

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

Autobusová doprava zaznamenala v posledním desetiletí největší pokrok v přepravě osob s omezenou schopností pohybu. V letech 1994 a 1995 zařadila divize Autobusy do provozu tři nízkopodlažní vozy Neoplan N 4014 a v roce 1996 první čtyři nízkopodlažní autobusy Karosa - Renault City Bus. Výška podlahy u obou typů autobusů nad zemí je 320 mm, a to v rozsahu dvou třetin celkové podlahové plochy vozu. Část autobusů Karosa - Renault (dodávky od roku 1999) je navíc vybavena sklopnou nájezdovou rampou u prostředních dveří, která dál usnadňuje přístup invalidních vozíků.

V průběhu roku 2000 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nakoupil 80 nízkopodlažních autobusů, a tím se zvýšil jejich počet z 95 na 175 autobusů. Na konci roku bylo garantováno vypravení v rozsahu 123 vozů v pracovní dny, 72 vozů v sobotu a 75 nízkopodlažních vozů v neděli.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost pečlivě připravil ve spolupráci se Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice a Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID) nasazení nízkopodlažních autobusů na 21 vybraných linek. Z toho je garantován provoz nízkopodlažními vozy na 9 linkách v plném rozsahu a na dalších 5 o sobotách a nedělích. Spoje zajištěné nízkopodlažními autobusy jsou vyznačeny v zastávkových jízdních řádech, což umožňuje zdravotně postiženým cestujícím výhodné plánování cesty.

V případě mimořádného výpadku nízkopodlažního vozu tzv. garantovaného spoje má autobusový dispečink možnost operativně zajistit náhradu jiným nízkopodlažním autobusem buď z garáže nebo stažením z jiné (negarantované) linky. Do konce roku 2001 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost plánuje nákup dalších 30 nízkopodlažních autobusů Karosa - Renault a 3 nízkopodlažní kloubové autobusy Karosa - Renault.

Kromě spojů zajišťovaných nízkopodlažními autobusy na pravidelných linkách provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost dvě zvláštní autobusové linky určené pro osoby s omezenou schopností pohybu, které spojují bezbariérové bytové objekty na sídlištích Černý Most II, Jižní Město II, Nové Butovice a Řepy s centrem města, kde je umožněn vzájemný přestup. Na linky jsou vypravovány 4 speciálně upravené autobusy vybavené speciálními rampami pro nakládání invalidních vozíků. Vozy mají redukovaný počet sedadel a rozšířený prostor pro přepravu většího počtu vozíků. Provoz těchto autobusů zajišťuje dvoučlenná osádka, řidič a asistent pro obsluhu rampy.

Na počátku roku 2006 bylo přes 90 % autobusů používaných k zajištění provozu městské hromadné dopravy vybaveno novým odbavovacím a informačním systémem pro nevidomé, včetně automatického hlášení zastávek.

Autobusové linky obsazované nízkopodlažními autobusy dnes v kombinaci s vybranými stanicemi metra významně usnadňují cestování osob se sníženou pohyblivostí a pomáhají jim lépe se zapojit do života celého města.

Cestujeme do Itálie

Všechny cesty vedou do Itálie

Která jiná země nabízí zasněžené vrcholky hor, krásné rozlehlé pláže a tak bohatou historii?

Plánujete-li dovolenou, při které si můžete dopřát odpočinek, ale zároveň se nikdy nebudete nudit, pak právě Itálie je zemí pro Vás. Pro milovníky zimních sportů, lenošení na pláži, procházek napříč historii či přinejmenším výborné domácí kuchyně a vína, je Itálie tím pravým.

Italská „rodinná“ atmosféra

Jet do Itálie znamená pro Středoevropana dostat se poměrně v krátkém časovém úseku do jiného časoprostoru. Středoevropan, který je spíše navyklý neprojevovat se v kontaktu s jinými příliš emotivně, je najednou vystaven skutečnosti, že život se v Itálii žije v souladu s vnitřním prožíváním, a to pořád, všude a bez ohledu na následky. Možná proto mají v Itálii stále ještě tak velký význam širší rodiny, jejich soudržnost. Všichni o sobě vědí všechno, pomáhají si, rodinné vztahy se řeší v rámci celé rodiny, nic se neskrývá. Děti tam nejsou tolik trestány, mohou si dovolit cokoliv, často máte pocit, že jsou drzé. Oproti Vašim dětem si dovolují to, co Vy byste již dávno potrestali. Je pravda, že prakticky pořád je slyšet dětský pláč a křik větších dětí, kterým se dovoluje chovat se hlučně, energii vybít a nepotlačovat.

Vše pro turistu

Je pravdou, že Italové se zejména tam, kde je turistický ruch jediným zdrojem jejich obživy, tedy v hotelích, restauracích a přímořských oblastech, trochu přizpůsobili mentalitě turistů. Emocionalita jde trochu stranou, protože i oni se řídí heslem „Náš zákazník, náš pán“. Tak se nenechte odradit. Přizpůsobí se Vám, a pokud si chcete povídat a být sdílní, rádi Vás přijmou. V opačném případě Vás ponechají Vašemu klidu.