Tomáš Martinovský
Tomáš Martinovský
motto: co se vleče, neuteče

Jak nejlépe vybrat vozík

Postup k získání Elektrického invalidního vozíku
(podskupina 07)


  1. Výběr mechanického a elektrického invalidního vozíku v žádném případě nemůžeme a ani nesmíme uspěchat. Je pouze na nás s jakými elektrickými funkcemi si vozík vybereme. Nedejme na rady autorizovaného dodavatele nebo odborného lékaře. Na vozíku budeme jezdit pouze mi, né oni.  O vhodném výběru vozíku si samozřejmě řekneme více.
  1. Odborný lékař, např. neurolog, ortoped, rehabilitační lékař, nám provede vyšetření  a vyplní „Formulář k přidělení elektrického vozíku“. Formulář mají zdravotní pojišťovny a nebo autorizovaný dodavatel vozíku.

Na vyplnění šestistránkového formuláře o přidělení elektrického vozíku, se kromě nás, podílí také servisní technik autorizovaného dodavatele dosud používaného vozíku, který se vyjádří k technickému stavu vozíku. Žádáme-li o svůj první elektrický vozík, tato operace odpadá. Dále je nutné po naší lékařské prohlídce  do formuláře zapsat vyjádření příslušných lékařů, neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře, psychologa nebo psychiatra, očního lékaře, vyžaduje-li to stav tak i internisty, jestli nás zdravotní stav opravňuje k nároku používat elektrický vozík. Jsme-li schopni a způsobilí jej bezpečně používat v silničním provozu. Je nutné aby předepisující lékař uvedl specifikaci vozíku včetně kódu dle Číselníku PZT.

Při opakované žádosti o elektrický vozík s příslušenstvím – maximálně 1 ks za dobu 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zapůjčený od naší zdravotní pojišťovny bychom měli  podstoupit  vyšetření pouze u odborného lékaře na diagnózu, která byla důvodem přidělení elektrického vozíku. Lékař posoudí náš současný zdravotní stav. Vyšetření odbornými lékaři, které zmiňuji výše, není nutné podstupovat, pokud předepisující lékař písemně potvrdí, že u nás nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu.

Realita je úplně jiná a zdravotní pojišťovny vyžadují prohlídku všech specialistů, NEU, ORT, RHB, PSY, OPH, INT.

  1. Vyplněný „Formulář k přidělení elektrického vozíku“  předáme reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který zkontroluje veškeré náležitosti a  čekáme na schválení naší žádosti o přidělení elektrického vozíku zdravotní pojišťovnou.
  1. Je-li vozík, zdravotní pojišťovnou schválen, (jiná varianta snad ani neni možná) obdrží žadatel od pojišťovny potvrzený „Poukaz k rehabilitačním a kompenzačním pomůckám“ včetně „Žádanky“, které si vzadu podepíšeme a předáme je autorizovanému dodavateli, který nám vozík dodá.
  1. Pak už jen stačí pořádně nabít baterky a hurá ven. (nabíjení - článek Nabíjení a údržba baterií)

U elektrických vozíků je převážným důvodem k přidělení postižení obou dolních končetin znemožňující samostatný pohyb, v kombinaci s postižením horních končetin, které nám z fyzického hlediska neumožňuje  pohybovat se na mechanickém vozíku.

Servis elektrických vozíků: Každý autorizovaný dodavatel elektrických vozíků zajišťuje záruční a pozáruční servis.

     Garanční opravy hradí výrobce. Další opravy jsou hrazeny poukazem příslušné zdravotní pojišťovny, kde pojišťovna hradí 90% ceny opravy. 10% ceny si hradíme mi – uživatelé vozíku.

    V případě poruchy elektrického vozíku kontaktujeme dodavatele  a popíšeme mu závadu. Dodavatel by nám měl vystavit předběžnou fakturu s číselným kódem.

Informace o opravách na poukaz zdravotní pojišťovny:

07/00269
oprava invalidního vozíků mechanického do 3.000,- Kč bez naší předběžné ceny opravy PZT

07/0027
oprava invalidního vozíku elektrického mechanické části do 3.000,- Kč bez předběžné ceny opravy PZT elektrické části do 10.000,- Kč bez předběžné ceny opravy PZT


07/05245
výměna baterií - nutná  předběžná cena opravy PZT U výše popsaných kódů je 10% spoluúčast uživatele na ceně opravy

07/03592
individuální úprava (přestavba vozíku, rozšíření - zúžení, přemístění ovládání ), nutná  předběžná cena úpravy PZT - plně hrazeno ZP

12/22658
oprava pomůcek zapůjčených např. vanové zvedáky a polohovací zařízení (týká se pouze PZT, na které se vypisuje "Smlouva o výpůjčce") - plně hrazeno ZP

Veškeré poukazy s výše uvedenými kódy musí být schváleny revizním lékařem.

Požádáme odborného lékaře, který nám vozík psal  o vystavení „žádanky na opravu kompenzačních pomůcek“ , kterou zašleme doporučeně s průvodním dopisem (k rukám revizního lékaře, vážená paní doktorko, pane doktore,  poníženě Vás prosím o schválení opravy mého elektrického vozíku…..) na zdravotní  pojišťovnu a čekáme na její schválení.