Tomáš Martinovský
Tomáš Martinovský
motto: co se vleče, neuteče

JANSKÉ LÁZNĚ


Vítejte v Janských LázníchJeden ze způsobů jak vývoj Myopatie zpomalit a po nějaký čas stabilizovat je pravidelná lázeňská léčba. Léčba v Janských Lázních.
Historie Janských Lázní  

Podle zápisků trutnovského kronikáře z 16. století Šimona Hüttla  byl teplý pramen pod Černou horou  objeven již v r. 1006 Janem z Chockova, po němž byl i pojmenován jako pramen Janův. Pravděpodobnější je však tvrzení, že pramen byl objeven v XI. století prospektory, kteří hledali nová naleziště rud a vzácných kovů. První historický zápis pochází z r. 1300 a je obsažen v zemských deskách o majetku rodu Silbesteinů.  Další zajímavá zmínka o Janských Lázních byla zaznamenána v cestopisech papežského legáta Aenea Silvia,  pozdějšího papeže Pia II, který se při svých cestách po Čechách v r. 1451 v teplém prameni vykoupal. Po bitvě na Bílé hoře r.1621 byl majetek rodu Silbersteinů zkonfiskován a novým majitelem se stal proslulý Albrecht z Valdštejna

Od r. 1675  získal vlčické panství, jehož součástí byly i Janské Lázně, Jan Adolf Schwarzenberg, kterému nelze upřít velké zásluhy na rozvoji lázní. U pramenů postavil první lázeňskou budovu a pověřil G.H. Hettmayera vypracováním učeného pojednání o zřídle. Další důležitou událostí v historii lázní byla návštěva korunního prince Rudolfa, následníka rakouského trůnu, po němž je dodnes pojmenováno Rudolfovo údolí.  
 

V r. 1867  se staly Janské Lázně  samostatnou obcí, která v r. 1901 zakoupila všechna lázeňská zařízení údajně za 1.010.000 tehdejších korun. V tomto období zaznamenaly lázně značný rozvoj: byl zřízen telefon, vodovod, elektrické osvětlení, výstavba nových hotelů, vil a penzionů., zahájen provoz železnice Trutnov - Svoboda n. Ú.
Roku 1928 byla uvedena do provozu kabinová lanová dráha na vrchol Černé hory.
 
V roce 1935 byla provedena nová analýza pramene Dr. Oskarem Baudyschem z Rockefellerova ústavu z New Yorku a Yalské univerzity, která prokázala, že voda má podobné složení jako ve Warm Springs ve státě Georgia v USA, kde se specializují na léčení následků po obrnách, zejména po dětské obrně. Po skončení války tak získávají Janské Lázně celosvětový ohlas úspěšnosti léčby stavů po dětské obrně. V rámci Marshalova plánu má dojít k vybudování nového lázeňského komplexu.

Po událostech v únoru 1948 však z politických důvodů k tomu nedochází, i když již bylo započato s některými výkopovými pracemi. V tomto období se změnily některé hotely a pensiony v odborářské zotavovny, kde se ročně rekreovalo velké množství pracujících. Došlo ke sloučení bývalé obce Černá Hora s Janskými Lázněmi.
Roku 1965 byly Janské Lázně povýšeny na město. V roce 1977 byl uveden do provozu televizní vysílač na Černé hoře a roku 1980 nová kabinová lanovka na vrchol Černé hory. Téhož roku byla otevřena dětská léčebna Vesna. V roce 1982 bylo vytvořeno nové lázeňské centrum, které bylo napojeno na starou kolonádu. Po změně státního režimu v roce 1989 přešly některé hotely a penziony do soukromých rukou, ale lázně jako takové zůstaly státním podnikem. Největší stavbou tohoto období je výstavba areálu Obchodní akademie pro tělesně postižené, uvedeného do provozu v roce 1994.

V současné době probíhá velký stavební rozvoj v horní části města v okolí centrálního parkoviště. V září 2007 byl v Janských Lázních otevřen první čtyřhvězdičkový hotel. Janské Lázně léčebně zaměřené převážně na nemoci pohybového ústrojí, ale nejsou pouze lázeňským střediskem. Jsou také významným centrem sportovním a rekreačním. Je zde možno provozovat řadu letních i zimních sportovních aktivit s možností návštěvy turisticky unikátních míst v nedalekém okolí.