Tomáš Martinovský
Tomáš Martinovský
motto: co se vleče, neuteče

JANSKÉ LÁZNĚ - předpis 267/2012 Sb.


V Janských lázních bude nadále poskytována lázeňská péče v rozsahu výše uvedeném. Je tedy patrné, že se zde budou léčit pacienti s nervosvalovým onemocněním i nadále.

Předpis č. 267/2012 Sb.Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-267  

V návrhu jsou pro léčení v Janských Lázních zařazeny indikace:

pro lázeňskou péči o dospělé

I/1    Zhoubné nádory

IV/2  Stavy po operaci štítné žlázy, Hypothyreóza různé etiologie

IV/3  Stavy po operacích benigního adenomu nadledvin a hypofýzy

V/1   Stavy po operaci horních cest dýchacích (HCD) a dolních cest dýchacích (DCD),

 (netýká se stavů po operacích tonsil a denoidních vegetací, a nosní přepážky), Stavy po transplantaci plic

V/2   Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, Stavy po fono     chirurgické léčbě, Chronická bronchitis v soustavném léčení, včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií, Recidivující záněty dolních dýchacích cest a chronické záněty dýchacího ústrojí u nemoci z povolání dle jiného právního předpisu

V/4  Chronická bronchitis v soustavném léčení, včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií, Recidivující záněty dolních dýchacích cest a chronické záněty dýchacího ústrojí u nemoci z povolání dle jiného právního předpisu

V/5   Astma bronchiale, Chronická obstrukční plicní nemoc

V/6   Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení

V/7   Následky poškození respektive toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD

VI/1 Obrna lícního nervu, Postpoliomyelitický syndrom, Chabé obrny mimo poúrazových  včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze

VI/2           Polyneuropatie s paretickými projevy

VI/3           Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem

VI/4           Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis

VI/5           Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce

VI/6     Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce

VI/7           Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi

VI/8           Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní

VI/9           Syringomyelie s paretickými projevy

VI/10         Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnostinebo soběstačnosti

VI/11         Parkinsonova choroba (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky)

VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční), Sekundární artitis

VII/5          Osteoporóza s komplikacemi, Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu (pokud soustavná ambulantní rehabilitační  péče delší než 3 měsíce není efektivní)

VII/6   Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů (včetně onemocnění způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostran-ným přetížením)

VII/7          Koxartroza, gonartroza v soustavné péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.

VII/8          Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie.

VII/9          Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního nebo degenerativního původu soustavně léčený v ambulantní rehabilitační péči.

VII/10        Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační  péče efektivní

IX/1           Psychózy ve stádiu remise

IX/2           Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy

X/1   Atopický ekzém

X/2   Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris

pro lázeňskou péči o děti a dorost

XXIV/2         Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.

XXIV/3         Tyreopatie, Stavy po operacích štítné žlázy, Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy

XXV/1   Recidivující katary horních cest dýchacích s poruchou imunity, Recidivující otitis

XXV/2   Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením

XXV/3    Recidivující bronchitis

XXV/4    Sinobronchitis recidivans, Sinusitis recidivans

XXV/5    Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let

XXV/6    Bronchiectasie

XXV/7    Asthma bronchiale, Bronchitis obstructiva

XXV/8    Dermorespirační syndrom

XXV/9  Stavy po operacích  a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací, Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic

XXV/10  Cystická fibróza. Intersticiální plicní fibróza, Sarkoidóza plic

XXVI/1   Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie

XXVI/2   Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění

XXVI/3  Dětská mozková obrna, Mozečkové syndromy, Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.

XXVI/4  Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí,- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, - hybné poruchy po úrazech mozku, - hybné poruchy po operacích nádorů CNS

XXVII/1 Juvenilní chronická artritis - jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře

XXVII/2  Vrozené či získané ortopedické vady

XXVII/3  Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.

XXVII/4  Skoliózy vyžadující korzet – ve stálé rehabilitační péči, od Ib dle Cobba.

XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním, Morbus Perthes ve stádiu reparačním, Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku

XXVII/6  Morbus Scheuermann

XXVII/7  Vertebrogenní algický syndrom

XXIX/1   Psychózy ve stádiu remise

XXIX/2   Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy

XXX/1    Psoriasis vulgaris - chronické a recidivující formy

XXX/2   Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického, Chronické prurigo


Příloha: seznam indikačních skupin

      Seznam indikačních skupin pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro dospělé

  1. Nemoci onkologické

  2. Nemoci oběhového ústrojí

  3. Nemoci trávicího ústrojí

  4. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

  5. Nemoci dýchacího ústrojí

  6. Nemoci nervové

  7. Nemoci pohybového ústrojí

  8. Nemoci močového ústrojí

  9. Duševní poruchy

10. Nemoci kožní

11. Nemoci gynekologické

  1. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXI.        Nemoci onkologické

XXII.       Nemoci oběhového ústrojí

XX III.    Nemoci trávicího ústrojí

XXIV.      Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita

XXV.       Nemoci dýchacího ústrojí

XXVI.      Nemoci nervové

XXVII.     Nemoci pohybového ústrojí

XXVIII.   Nemoci močového ústrojí

XXIX.      Duševní poruchy      

XXX.       Nemoci kožní

XXXI.      Nemoci gynekologické