Tomáš Martinovský
Tomáš Martinovský
motto: co se vleče, neuteče

Obec DOBRÁ


Historie Obce 

Historie obce je velmi bohatá. V písemných pramenech je uváděna poprvé v roce 1305. Počínaje rokem 1417 je se jménem obce spojen rod Vlčků „ z Dobré Zemice“. Z toho se dá vyvodit, že Vlček z Dobré Zemice byl na počátku 15. století držitelem vsi a že v ní též sídlil. Tento rod zemanů pocházel z Horního Slezska.
         Kostel byl dřevěný se šindelovou střechou, asi takový jaký stojí na Prašivé. Stál zcela u cesty a neměl věž, jen zvonici vpravo od něj. Od cesty nalevo byl hřbitov. Tento původní hřbitov byl nedaleko nynějšího zděného, nového farního kostela. Tento raně barokní kostel sv. Jiří byl postaven Františkem Eusebiem z Oppersdorfu v letech 1682 - 1686, tzv. ruská věž byla přistavěna až v roce 1816.
       Z přelomu 17. a 18.století pochází barokní stavba restaurace "U oráče", za níž je zachovaná barokní sýpka z 18. století, užívaná kdysi k uložení zásob obilí na horší časy. Dnes je opravena a funguje rovněž jako restaurace.
      Škola v Dobré se připomíná již v roce 1568.Spadaly pod ní obce frýdeckého Pobeskydí. Nejstarší školní budova stála na místě dnešní školy u silnice. Byla zbourána v roce 1907 a o rokpozději postavena nová škola.
       V regionu se Dobrá stala v minulosti známou jednak okázalými poutěmi ke sv. Jiří, jednak návštěvou cara Alexandra, vracejícího se z mírových jednání po napoleonských válkách, a především Krajinskou výstavou v roce 1910.
Rozmach řemesel a obchodu v obci nastává koncem 19.století. Rozvíjí se i spolkový život, zejména ochotnické divadlo.

      Ochotnický soubor založil Místní odbor Matice osvěty lidové v roce 1900 - v tomto roce bylo hráno první představení ve „stolkárně“ (dílně na výrobu židlí v patře zájezdního hostince). Do roku 1919 hrála všechna představení Matice. Od roku 1919 do roku 1939 hrály představení i ostatní spolky (Místní odbor Matice osvětové besedy, Sokol, Dělnická tělovýchovná jednota, Federovaná dělnická tělovýchovná jednota, Jednota proletářské tělovýchovy, Orel, Jednota železničních zaměstnanců, Sbor dobrovolných hasičů.
    Během okupace byly všechny divadelní aktivity sloučeny pod hlavičkou Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) - divadlo bylo zakázáno v našem okrese na podzim roku 1944. Po osvobození se hrála představení v sále hostince U oráče.

Za okupace byla Dobrá hraniční obcí s celnicí a střediskem kulturního a společenského života v Pobeskydí. Dobrá byla střediskem neobyčejně rozsáhlé farnosti, od roku 1980 do roku 1990 to byla středisková obec. Od roku 1870 byla v Dobré továrna na úpravu látek - zanikla v roce 1940, později v těchto prostorách byla vojenská posádka (do roku 1999). Je sídlem stavebního úřadu a matričního úřadu pro několik okolních obcí.

Dnes je v obci lékárna, knihovna, pošta, pobočka Poštovní spořitelny, jednatelství České pojišťovny, pobočka České spořitelny, a.s., zdravotnické středisko (obvodní, dětské, gynekologické, zubní), základní škola, mateřská školka, oddělení Policie ČR (od roku 1904), nádraží ČD (1888), sídlo řady soukromých firem.

Trampoty z Dobré

Ani ve snu, by mě nenapadlo, že mě život zavede do malebné vesničky do prostředí Beskyd, pod Lysou horu, pár kilometrů  od Frýdku Místku, Českého Těšína  do obce Dobrá. Přes sto let stará chaloupka se stala mým dovolenkovým a víkendovým útočištěm. Ze začátku jsem si to nedokázal představit, že sem budeme jezdit s určitou pravidelností, ale dnes sem jezdím moc rád a přesto, že  se pohybuji pouze na vozíčku jsem natolik fyzicky soběstačný, že stačí vyslovit povel a jedu do vesnice pro kilo mrkve, či zápalky, ale nejraději pro libru točeného Radegastu.

Pojďme na pivo do naši oblíbené hospůdky  "Na Špici" www.naspici.cz kde zlatavý mok točí pan Florián Carbol. Než se tam dostaneme musíme projít zadní uličkou, kterou se dostaneme na hlavní silnici spojující Frýdek Místek a Český Těšín. Bezpečně se dostat přes železniční přejezd a můžeme roztočit pípu.

Kromě zlatavého moku, který je u Carbolů vynikající nemůžu opomenout řeznictví a uzenářství Carbol, s corp, s.r.o. Každá masná provozovna voní. Ale když pijete pivečko a za zády se Vám udí klobásky a salámy těšíte se ráno do prodejny jak chutně nakoupíte.

A tak se vydejme na průzkum do vesnice. Půjdeme okolo Místního úřadu až do trafiky kam jezdím pro noviny. Starousedlíci se mi smějí, že v jedenáct hodin už noviny nejsou,  ale paní Renata Polachová nám je vždy schová. Projdeme okolo pálenice pana Březiny. To je tam co jsou ty modré sudy. Zajdeme se podívat na nádraží do Dobré - na jedno pivko do Kačabaru a pak zpátky na zahradu, kde se dělají plánované akce jako například otevírání a zavírání sezóny, oslavy kulatých narozenin atd. Vždyť to máme bratru skoro 400 km od domova, tak si to chceme užít.